START
Søk fram "ditt" lag >>
Lag og organisasjonar i Kvam
 aktuelt
 om lagsportalen
 kva skjer i kvam?
 kvam kino
 filarkiv
 album
 lagsoversikt
 ålvik gym og basseng
 strandebarm idr.anlegg
 øystese idrettshall
 norheimsund idrettshall
 kvam herad
 lenker
 epostlesar
 Admin

SISTE ARTIKLAR
etter 14.11.2019 13:30:22
Alle lag og organisasjonar i Kvam kan publisere artiklar på Lagsportalen.
Nytt glimrande la..
Bane 3..


LAG OG ORGANISASJONAR I KVAM

Lagsinformasjonen er utdatert!
Lag og organisasjonar i Kvam har ikkje oppdatert informasjonen på 2 år!
 • Sjølv om informasjonen er utdatert, vel me å publisere den. Det er betre å få forelda kontaktinformasjon enn ingen informasjon i det heile - då kan ein i det minste starte å nøste..

Rådhuset, Grovagjelet 16
5600 Norheimsund
Skriv ut lagsplakaten
Oppdatert 23.10.2017

Sidan me lanserte nettsidene til Kvam herad i 2001 har alle lag og organisasjonar fritt kunna reklamere for sitt lag både via den såkalla Lagskatalogen (lagsplakaten) og Nettkalenderen. Mary Ann Sørheim og underteikna gjorde ein kjempejobb med å registrere alle lag og organisasjonar me visste om inn i den digitale Lagskatalogen. Så sendte me eit papirbrev ut til alle laga med oppmoding om å oppdatere lagsplakaten via brukarnamn og passord.
Ein god del lag har nytta seg av dette tilbodet, men framleis er det for mange lag som er registrert med utdatert informasjon.

Det frivillige lagsarbeidet er ein av berebjelkane i eit godt lokalsamfunn. Difor ynskjer me å støtte dette arbeidet ved å gjere vårt tilbod til lag og organisasjonar endå betre. Me har utvida vårt lagstilbod til også å omfatte ein eigen lagsportal der alle laga sjølve har høve til å publisere nyhende, bilete eller andre dokument. Dette kjem i tillegg til dei to tidlegare nemnde modulane (nettkalender og lagskatalog). Viss mange lag nyttar dette tilbodet aktivt, vil Lagsportalen (desse sidene) verta av dei beste lokalportalane i heile landet (og vel så det). Men for at portalen skal bli bra er me avhengig av at de som frivillige lagsarbeidarar deler tankar, kampomtalar, planar osb. med oss andre.

Viss/når eit lag føler at desse fire modulane ikkje strekk til i sitt informasjonsbehov, har me endå eit tilbod. Då kan laget få ein eigen portal (rammesett) med eigne menyar, lenker, gjestebøker, medlemssider i tillegg. Men før ein får eit slikt tilbod må ein vise at ein nyttar det eksisterande tilbodet.

Oppsummering av tilbodet frå Kvam herad:
 • Grunnpakke (alle lag har dette pr dato - har du ikkje passord så ta kontakt)
   pdf-dokumentAdministrasjon av grunnpakken
   • Her får du eit dokument med illustrasjonar av alle modulane som er tilgjengeleg for lag og organisasjonar via innlogging på Lagsportalen. Dokumentet er på 1.5 MB
  • Gratis epostadresse på forma lagsnamn@lag.kvam.no
  • Lagskatalog (presentasjon av laget)
  • Nettkalender (registrere/redigere arrangement)
  • Nyhendepublisering på www.kvam.no/lag/
  • Fil- og biletarkiv på www.kvam.no/lag/

 • Eigne nettsider (sjekk menyvalet Lenker for å sjå kven som har tilbodet pr dato)
   pdf-dokumentAdministrasjon av eigne nettsider
   • Dette dokumentet er eit suplement til dokumentet som presenterer grunnpakken med sine modular. Denne her tar for seg dei tilleggsmodulane som dei med eigne nettsider får.
  • Same som i grunnpakken +
  • Eige rammeverk (nettside t.d. www.kvam.no/lag/demo/)
  • Menyadministrasjon (lage menyvala sjølv)
  • Lenkekatalog (lage eigen lenkeside)
  • Eigen logo (i høgre hjørne) og illustrasjon (i venstre kolonne)
  • Brukaradministrasjon (registrere og redigere tilgangar på tre ulike nivå for administratorar av sidene)
  • Medlemssider (sider som berre vert vist for dei som har fått tilgang til lukka område)
  • Gjestebok
Kontaktperson: Frank Tangen, telefon: 56553023
 • Epost: frank.tangen@kvam.kommune.no

  Heimesider: http://www.lagsportalen.no


 • Desse sidene er eit gratistilbod til lag og organisasjonar frå Kvam herad
   NETTKALENDER
  Tysdag 19.11.2019:
  Bestilling 18:00 Bestilling - 2 banar..
  Bestilt bowling 2 baner. Kontakt:90070848 Lagt inn av: Terje Høysæther......
   NETTKALENDER
  frå 20.11 til 02.12
  Onsdag 20.11.2019:
  Bestilling 11:00 Pensjonistbowl..
  Sundag 24.11.2019:
  Bestilling 16:15 Styremøte..
  Bestilling 17:30 Medlemsmøte..
  Idrett 18:15 Månadscup..
  Måndag 25.11.2019:
  Bestilling 17:30 Lokalliga på t..
  Onsdag 27.11.2019:
  Bestilling 11:00 Pensjonistbowl..
  Bestilling 18:00 Veteranliga..